Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Toto čislo není k dispozici online.

5/2018 – v čísle naleznete např.:

Téma
Číslo se zaměřuje na hodnocení kvality
Aktuality
Jak najít toho nejlepšího? Školení představuje osvědčené postupy ze zahraničí
Ocenění PROCURA+: český projekt získal čestné uznání
Zadávací řízení na nákupy léků? U fakultních nemocnic spíše výjimka. Léky pořizovaly často napřímo a bez soutěže
Judikatura
Německý BGH: Hodnotit kvalitu lze i formou známek s bodovým hodnocením, aniž by zadávací dokumentace obsahovala bližší údaje, na čem mají dosahované body záviset (přípustnost systému tzv. „šk
SDEU se vyjadřuje k možnosti plnění/ neplnění plnění určité části plnění subdodavateli a vztahu technické kvalifi kace a vykonávání konkrétních prací
SDEU: Zadavatel je oprávněn v otevřeném řízení stanovit minimální hranici bodů kvalitativního hodnocení a nabídku, která jí nedosáhne, vyloučit z výběrového řízení
Má či nemá zjevná početní chyba v nabídce vliv na nabídkovou cenu? ÚOHS i Krajský soud v Brně říkají ano, Nejvyšší správní soud se řídil zdravým rozumem a říká ne
Odborné články
Přesvědčte mě, že jste nejlepší
Překážky při realizaci vztahů správy mezi klientem a dodavatelem: přístup založený na nejlepších hodnotách
Aplikace zahraniční metody hodnocení Best Value Approach/ Best Value Procurement v českém prostředí
Hodnotící kritéria u veřejných zakázek na stavební práce
Společensky odpovědné aspekty v hodnocení? Ano, jde to
Hodnocení funkčního prototypu SW/IS
Dvouobálková metoda – specifi cký postup při hodnocení
Metoda Best Value přináší na letišti Lelystad inovace a úspory
GDPR a zadávání veřejných zakázek


objednat