Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Aplikace zahraniční metody hodnocení Best Value Approach/ Best Value Procurement v českém prostředí

Jelikož v tuzemské praxi neexistuje ustálená metoda hodnocení nepočitatelných hodnotících kritérií, která by vedla k účinné kvalitativní selekci dodavatelů, zadavatelům nezbývá než se insp