Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Dvouobálková metoda – specifi cký postup při hodnocení

Dvoufázové otevírání obálek pomáhá zajistit maximální nestrannost při hodnocení kvality nabídek: hodnocení kvality probíhá bez toho, že by bylo ovlivněno (vědomě či nevědomě) údaji o výši.