Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Hodnotící kritéria u veřejných zakázek na stavební práce

Veřejnou zakázku na stavební práce je třeba hodnotit komplexně, jelikož kvalita poskytnutého plnění má přímý vliv na živostnost a provozní náklady díla, tudíž ovlivňuje celkové náklady zad