Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Má či nemá zjevná početní chyba v nabídce vliv na nabídkovou cenu? ÚOHS i Krajský soud v Brně říkají ano, Nejvyšší správní soud se řídil zdravým rozumem a říká ne

NSS shrnuje, že  a) oprava nabídkové ceny oproti ceně zveřejněné se týkala drobné částky, b) šlo o banální početní chybu, jež byla lehce vysvětlitelná a nevyžádala si doplnění...