Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SDEU se vyjadřuje k možnosti plnění/ neplnění plnění určité části plnění subdodavateli a vztahu technické kvalifi kace a vykonávání konkrétních prací

Věc C-298/15 Borta v. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Rozhodnutí dopadá na subjekty působící v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.