Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Překážky při realizaci vztahů správy mezi klientem a dodavatelem: přístup založený na nejlepších hodnotách

Článek pojednává o základních principech uplatňovaných v Nizozemí a ve světě při aplikaci Best Value Approach metody hodnocení, která nekončí uzavřením smlouvy s vítězem, ale začíná vztah.