Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

2/2024 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Pavlem Zedníkem
Aktuality
Nová strategie veřejných nákupů pomůže posunout ekonomiku kupředu
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný mění své jméno na PORTOS
Judikatura
Nastavení termínu plnění ve smluvních podmínkách veřejné zakázky v souladu se ZZVZ
Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách požadavky na obsah návrhu smlouvy, nemůže uzavřít smlouvu s dodavatelem v rozporu s těmito požadavky
Kauce připadá státu i v případě, že je návrh zčásti zamítnut a zčásti je řízení zastaveno
Povinnost stanovit předpokládanou hodnotu jako součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky
Vypracování projektové dokumentace pro stavbu Městské polikliniky Neratovice
Dolní Újezd – infrastruktura v zóně 9
KAPLAN/KA – Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239
Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 8 – oblast A–G
Správa, běžná údržba, provoz a opravy veřejného, vánočního a slavnostního osvětlení, kolektorů a energetických zdrojů na území Statutárního města Teplice v letech 2021–2025
Odborné články
Oblíbená rozhodnutí nebo rozsudky ve veřejných zakázkách za rok 2023 zblízka
FIDIC smluvní podmínky v praxi: synergie právníků a techniků
Ručení za mzdové nároky zaměstnanců poddodavatele ve stavebnictví
Vysvětlení ZD a námitky v JŘSU
Využití dat při řízení výkonnosti nákupního oddělení
Judikatura v souvislostech a s komentářem – relevantní trh jako optika přiměřenosti kvalifi kačních požadavků
Učebnice veřejných zakázek - základní zásady a druhy zadávacích řízení
Průvodce veřejnou podporou Téma: Novinky v oblasti podpory malého rozsahu (de minimis)
Vše, co potřebujete vědět o Anti Money Laundering
Současný stav diskuse o návrh reformy přezkumu veřejných zakázek: věcný spor o nejlepší řešení, nebo neproduktivní konfl ikt?
Koncese nejen v oblasti školního stravování


objednat