Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Současný stav diskuse o návrh reformy přezkumu veřejných zakázek: věcný spor o nejlepší řešení, nebo neproduktivní konfl ikt?

Dovolil jsem si malou úvahu k zamýšlené reformě přezkumu VZ prezentovat v širším kontextu celého životního cyklu VZ - od zrodu k podpisu smlouvy a prezentuji názor, že problém je zejména v přípravě a její délce, která je často několikaletá a nikoli izolovaně hledat viníka v ÚOHS, zda rozhodne za 40/50/60 či třeba až za 80 dní.