Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Judikatura v souvislostech a s komentářem – relevantní trh jako optika přiměřenosti kvalifi kačních požadavků

Na konci roku 2023 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) vydal zajímavé rozhodnutí, které paradoxně vyvolává řadu otázek a otevírá prostor pro debatu na téma (ne)přiměřenosti stanovení požadavků technické kvalifikace s ohledem na relevantní trh. Ačkoli zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), při naplnění zákonných podmínek ponechává volbu druhu zadávacího řízení či (ne)stanovení požadavků na technickou kvalifikaci zcela na úvaze zadavatele, předseda Úřadu vyslovil několik podnětných závěrů, které současně přinášejí i argumentační výzvy pro zadavatelskou praxi.