Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Nastavení termínu plnění ve smluvních podmínkách veřejné zakázky v souladu se ZZVZ