Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Stanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách požadavky na obsah návrhu smlouvy, nemůže uzavřít smlouvu s dodavatelem v rozporu s těmito požadavky