Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Toto čislo není k dispozici online.

6/2019 – v čísle naleznete např.:

Aktuality
Letiště Praha vybralo v koncesním řízení provozovatele duty free obchodů
Odpovědné veřejné zakázky na služby úklidu a ostrahy
Pětistupňová příručka pomáhá dosáhnout co nejlepší hodnoty pro veřejné peníze a také napomáhá k širším ekonomickým výhodám
Judikatura
Nový rozsudek k otázce rozšiřování historicky pořízeného SW
Podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí být zpoplatněno
SDEU: Otázku samostatnosti a nezávislosti nabídek podaných v zadávacím řízení propojenými osobami posuzuje aktivně sám zadavatel, a to vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu
Úřad uložil zákaz plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na jeden rok
Odborné články
Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance
Příprava výstavby Společného operačního střediska složek integrovaného záchranného systému (S.O.S 112) v Karlovarském kraji s využitím metody BIM, aneb KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN.
Posuzování změn smlouvy na veřejnou zakázku v případě smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení
Zákonné podmínky uzavření smlouvy v rámci „in-house výjimky“
Neurčité právní pojmy ve světle § 127 ZZVZ
Prodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávací dokumentace
Implementace odpovědného veřejného zadávání na úrovni státu i zadavatele
Zadávat veřejné zakázky smysluplně a efektivně, získávat maximální hodnotu za veřejné prostředky


objednat