Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Neurčité právní pojmy ve světle § 127 ZZVZ

Neurčité právní  pojmy pro zrušení zadávacího řízení vyvolávají interpretační nejasnosti a cílem článku je tuto situaci zpřehlednit.