Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance

Druhá článek ze série, který se věnuje rozboru trestní relevance jednání pachatele, ´trest. činům proti majetku a hospodářské trestné činy. Velmi tento článek doporučujeme.