Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Prodloužení lhůty pro podání nabídek při úpravě zadávací dokumentace

Účelem článku je upozornit na vybrané aspekty § 99 odst. 2 ZZVZ  mj. v návaznosti na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.