Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí být zpoplatněno

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zrušilo ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů § 259 ZZVZ, neboť toto ustanovení shledalo neústavním.