Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

SDEU: Otázku samostatnosti a nezávislosti nabídek podaných v zadávacím řízení propojenými osobami posuzuje aktivně sám zadavatel, a to vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu

Rozhodnutí C-144/17 a C-531/16 řeší otázku , kdy stejného zadávacího řízení se současně účastnily různé syndikáty náležející Lloyd’s, jejichž nabídky byly podepsány jedinou osobou.