Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

2/2023 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s Adélou Havlovou a Josefem Hlavičkou
Aktuality
Anketa - oblíbená rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek za rok 2022
Fórum názorů: Sdílení „blacklistů“ mezi zadavateli?
Judikatura
Možnost zadavatele zrušit zadávací řízení pro porušení ZZVZ
Otázka splnění časové podmínky pro zrušení zadávacího řízení z důvodu nedostatečných fi nančních prostředků pro realizaci veřejné zakázky
Požadavek zadavatele na dobu trvání referenční zkušenosti člena týmu a dokončení referenční zakázky předkládané členem týmu
Povinnost zadavatele písemně vyhotovit odůvodnění postupu zadavatele při aplikaci zásady odpovědného zadávání
SHRNUTÍ PŘÍPADU – rozhodnutí předsedy R0115/2022/VZ
SHRNUTÍ PŘÍPADU – rozhodnutí předsedy R0126/2022/VZ - bankovní záruka a formalismus
SHRNUTÍ PŘÍPADU – rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 22/2022-234 k PTK
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2023, č. j. 31 Cdo 2273/2022-162
Odborné články
Dynamický nákupní systém (nejen) ve světle novely ZZVZ
Inovace ve veřejných zakázkách
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora v PPP projektech
Cenové doložky: ohlédnutí, současnost a výhled do budoucnosti
ESG v oblasti veřejných zakázek
Střípky z kontrolní praxe Centra: Příklady nepřiměřené profesní způsobilosti
Navrhni, postav a buď v klidu. Metoda Design & Build šetří zadavatelům zásadně čas i starosti
K náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s účastí dodavatele v zadávacím řízení podle § 40 odst. 4 ZZVZ


objednat