Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Střípky z kontrolní praxe Centra: Příklady nepřiměřené profesní způsobilosti

Autoři vybrali dva specifické okruhy, se kterými se váží časté problémy, jak vidí ve své kontrolní praxi.  Jedná se o požadavek dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ na předložení osvědčení o autorizaci, resp. osvědčení o registraci v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, a požadavek dle § 77 odst. 2 písm. a) na předložení oprávnění k podnikání pro předmět činnosti „Projektová činnost ve výstavbě“.