Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Otázka splnění časové podmínky pro zrušení zadávacího řízení z důvodu nedostatečných fi nančních prostředků pro realizaci veřejné zakázky