Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

K náhradě účelně vynaložených nákladů spojených s účastí dodavatele v zadávacím řízení podle § 40 odst. 4 ZZVZ

Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení veřejné zakázky nese dodavatel v zásadě vždy sám. Z uvedeného pravidla existují dvě výjimky. A o těch se dočtete v tomto velmi zajímavém článku.