Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

6/2020 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
se zástupci Správy železnic - JUDr. Ilonou Svobodovou a Mgr. Bc. Liborem Novákem
Aktuality
Představení nového člena redakční rady
Příklad dobré praxe: Podpora malých podniků a ekologicky šetrný pokos travnatých ploch
Sdílení dobré praxe: Jak nakoupit nanomasky v nejvyšší dostupné kvalitě
Judikatura
Nevypořádání námitek proti rozhodnutí o výběru ve zjednodušeném podlimitním řízení
Nečitelnost „nedůležité“ části zadávací dokumentace po určitou část běhu lhůty k podání nabídek
Nedovolené kupování kvalifi kace
Limity využití důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení
ÚOHS rozhodl, že město Dobříš nezákonně využilo „in house“ zadání, pokuta činí 500 000 korun
Dopravní podnik hlavního města Prahy zadal zakázky na energetické služby bez zadávacího řízení
Krajský soud zamítl žalobu zadavatele KRODOS BUS, úřad diskriminaci přesvědčivě prokázal
Vzhledem k bezpečnostním zájmům státu úřad neuložil zákaz plnění smlouvy na armádní vrtulníky
Odborné články
Fórum názorů: ODPADOVÁ NOVELA
Přezkum veřejných zakázek a ústní jednání – hrozba, nebo příležitost?
Existuje řada způsobů, jak zadavatel může ve svých veřejných zakázkách zohledňovat dopad na místní komunitu
Dynamický nákupní systém a jeho změny po chystané novelizaci ZZVZ
Zavedení dynamického nákupního systému na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram
DNS v Dopravním podniku hl. m. Prahy
Právo veřejných zakázek SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ!!
Category management pro veřejný sektor
Objasnění a doplnění nabídky – jak se v tom vyznat?
Střípky z kontrolní praxe CRR – povinná prohlídka místa plnění
Poznámka zadavatele k nešvaru „povinné“ účasti na prohlídce místa plnění pro možnost podat nabídku
Veřejné zakázky elektronicky v roce 2020
Performance Design & Build = Cesta k výstavbě budov s optimálními náklady


objednat