Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

4/2023 – v čísle naleznete např.:

Rozhovor
s předsedou ÚOHS Petrem Mlsnou o aktuálních tématech a novele ZZVZ 2023
Judikatura
Podání námitek v listinné podobě nemá dle Úřadu za následek jejich neplatnost
Stanovení kauce z nabídkové ceny v případě formální (účelové) nabídky
Důsledky zrušení oznámení o výběru Úřadem a uplynutí zadávací lhůty
Změna závazku vyvolaná konfl iktem na Ukrajině může být změnou nepředvídatelnou dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Za nákupy mimo zadávací řízení Úřad uložil Centru sportu Olymp pokutu
Správě železnic byla uložena pokuta za zadání nadlimitní veřejné zakázky mimo zadávací řízení
Krajský soud podpořil názor úřadu v případech zneužívání zakázkového práva
Zakázka může být skryta i v kupní smlouvě, pokuta pro Moravskou Třebovou dosahuje 400 000 korun
ÚOHS uložil Domovu pro seniory Ďáblice pokutu za dělení zakázky
Komentář zajímavého rozhodnutí předsedy, sp. zn. ÚOHS-R0031/2023/VZ
Odborné články
Změny smluv ve světle novely ZZVZ
Když dodavateli smlouva nedává ekonomický smysl: příklad úklidových služeb
Námitky proti zadávacím podmínkám v JŘSU
Existuje přiměřená hodinová sazba v právních službách?
Nejvyšší čas řešit, jak zafinancujeme vysokorychlostní železnici. Bez soukromého kapitálu to nejspíš nepůjde
Průvodce veřejnou podporou Téma: Veřejná podpora v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Účast zahraničního dodavatele v zadávacím řízení


objednat