Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Archiv časopisu Veřejné zakázky

Pro online přístup k časopisu se prosím přihlaste.

1/2020 – v čísle naleznete např.:

Aktuality
Strategie odpovědného veřejného zadávání Dopravní podnik hl. města Praha
Noční můra českých fi rem? Zpronevěry majetku, podvody v nákupním procesu a únik informací
Ministerstvo práce a sociálních věcí nakupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů
Inspiraci pro měření odpovědného veřejného zadávání hledáme v Británii
Organické potraviny pro děti ve školách
Judikatura
Dodávka 16 kusů multifunkčních velkokapacitních kopírovacích zařízení pro černobílý a barevný tisk.
Dodávka kontejnerových elektrocentrál
Analýza, aktualizace technické specifikace NEN a implementace zákona o zadávání veřejných zakázek do IS NEN
Zamyšlení zadavatele nad vlastními chybami v S642/2016, R001/2017
Odborné články
Podstata a specifi ka zadávání veřejných zakázek prostřednictvím jednacího řízení s uveřejněním
Změna vs. doplnění nabídky
Varianty nabídek a vyhrazené změny
Trestněprávní aspekty zadávání veřejných zakázek se zaměřením na problematiku compliance
Inovativní veřejné investování: exkurz do nástrojů podporujících získávání inovací ve veřejných zakázkách
Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 pohledem IROP
Rozhodovací praxe předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikovatelnosti metody design and build s komentářem refl ektujícím vliv rozhodovací praxe na aplikovatelnost metody BVA
Odpovědnost a pojištění administrátora veřejných zakázek


objednat