Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Stanovisko expertní skupiny MMR k novým zásadám § 6 odst. 4 ZZVZ