Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

PŘEDSTAVENÍ AKCÍ LIBERECKÉHO KRAJE 2022 „MEET THE BUYER“


12.12.2021

Liberecký kraj zve ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky všechny dodavatele na videosetkání s názvem MEET THE BUYER. Jeho cílem je seznámit potenciální zájemce s plánem veřejných zakázek pro rok 2022 v Libereckém kraji. Představení akcí uveřejní kraj v neděli 12. 12. 2021 od 12:00 hod. formou videa na YouTube, které zároveň poběží dole pod touto pozvánkou.


Odkaz na VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YOIiVH2R2AU 

Program:

12:00 Představení programu akce, aktuality z praxe dozorových orgánů v oblasti komunikace zadavatel a dodavatelé před zahájením zadávacího řízení (JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky)

12:10 Plán veřejných zakázek Libereckého kraje – významné dopravní stavby (Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana)

12:20 Plán veřejných zakázek Libereckého kraje – významné veřejné zakázky (Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana)

12:35 Prezentace obecných témat k veřejným zakázkám – nová Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, využití zvláštních postupů pro zadávání veřejných zakázek (Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek)

Na případné dotazy k nastavení zadávacích podmínek plánovaných veřejných zakázek a podrobné specifikace předmětů jejich plnění nebude ze strany zadavatele odpovídáno. Během akce nebude možné klást dotazy formou chatu ani jakýmkoli jiným způsobem. Zadavatel umožní účastníkům setkání vyjádřit své názory prostřednictvím anonymního dotazníku.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že představení plánovaných veřejných zakázek na rok 2022 není výzvou k vyjádření předběžného zájmu ani výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.