Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Opravy vozovek - co je důležitější - vzdálenost obalovny od místa pokládky, nebo doba potřebná na přepravu asfaltové směsi na místo pokládky?


29.10.2020

Diskriminační charakter zadávacích podmínek veřejné zakázky spočívá podle rozhodnutí Úřadu ve stanovení požadavku na maximální vzdálenost obalovny asfaltových směsí 40 km od místa plnění veřejné zakázky. Při přepravě asfaltové směsi z obalovny na místo pokládky totiž není rozhodující vzdálenost obalovny od místa pokládky, ale především doba potřebná na přepravu. Asfaltové směsi nemohou být pokládány, jestliže při přepravě zchladnou na příliš nízkou teplotu. Podle závěrů z rozhodnutí ÚOHS tedy měl zadavatel požadavek stanovit prostřednictvím dojezdového času od obalovny na místo plnění, nikoli prostřednictvím pouhé vzdálenosti obalovny od místa plnění.

V případě uvedené zakázky se místo pokládky asfaltové směsi nacházelo na samém okraji Prahy, takže bylo zřejmé, že bude velký rozdíl v dojezdovém čase, pokud dodavatel bude v rámci dodržení požadovaného maximálního limitu vzdálenosti obalovny 40 km projíždět Prahou nebo pojede mimo Prahu po dálnici. Požadavek na maximální vzdálenost obalovny v tomto případě postrádá smysl, je diskriminační a mohl zamezit některým uchazečům podat nabídku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel již v daném případě uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem, nemohl Úřad uložit nápravné opatření, a přistoupil tedy k uložení pokuty. Zadavatel nepodal proti rozhodnutí rozklad.