Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

KULATÝ STŮL O BUDOUCNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 24. 1. 2024


28.1.2024

Kulatého stolu se účastnili zástupci těchto organizací:

1. Ministerstvo pro místní rozvoj

2. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

3. Nejvyšší správní soud

4. Krajský soud v Brně

5. Svaz měst a obcí

6. neziskové organizace: Transparency International ČR a Rekonstrukce státu

7. akademická sféra: Univerzita Karlova a Masarykova univerzita Brno

8. Národní centrála proti organizovanému zločinu

9. Ministerstvo financí ČR – auditní orgán

10. Svaz podnikatelů ve stavebnictví

11. zástupce dodavatelů – INDOC

12. Úrad pre verejné obstarávanie


Jednalo se o první takto široce pojatou odbornou diskusi, která dala zejména předkladatelům - neziskovému sektoru a Ministerstvu pro místní rozvoj prostor přiblížit své myšlenky, důvody a návrhy týkající se reformy přezkumu veřejných zakázek v České republice.