Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

KONTAKTVydavatelem časopisu je:

Procurement Publishing, s.r.o.
Se sídlem Mjr. Kašlíka 2060, 252 63 Roztoky
ISSN: 1803-6724, ISBN: 9771803672008

ID datové schránky: x3xkibf
IČ: 04764218
DIČ: CZ04764218

Korporace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 252703

Kontakt na redakci pro Vaše náměty, příspěvky a připomínky: 

JUDr. Michal Petřík
petrik@zakazky.eu


Kontakt pro přihlašování na vzdělávací akce: 

info@zakazky.eu