Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Vliv na výběr dodavatele neboli skryté 3E v zákoně o zadávání veřejných zakázek

Jaký mají vztah k zadávání zakázek tzv. pravidla 3E, tj. zásada hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků?