Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Obnovení způsobilosti účastníka a jeho přezkum

Článek se věnuje novému institutu obnovení způsobilosti neboli „sebeočistění“ („self-cleaning“) umožňující znovunabytí ztracené základní způsobilosti.