Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Co přináší nový stavební zákon

V článku se autor dotýká těchto aktuálních témat:

1. Nestabilní právní prostředí na úseku povolování staveb aneb reforma stavebního práva každých 5 až 7 let.

2.  Jeden úřad a jedno razítko – rizika spuštění nového stavebního zákona k 1. 7. 2024.

3. Mýty okolo rychlosti povolování staveb v ČR

4. Hmotněprávní problémy nového stavebního zákona

5.  Nový stavební zákon a povolování rodinných domů

6. Apelace a odvolací řízení

7. Konec závazných stanovisek orgánů územního plánování

8. Soustava stavební úřadů a správní soudnictví

9. Dopravní a energetický stavební úřad

10. Projektová dokumentace podle nového stavebního zákona

11.  Mýtus digitalizace a urychlení projektování staveb

12.  Odstraňování tzv. „černých staveb“