Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Nařizování předběžných opatření v řízení vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Tématem článku je opatření k nápravě domnělého protiprávního jednání nebo zabránění dalšímu poškozování zájmů je v českém právním řádu předběžné opatření.