Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Dodavatel není povinen detailně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny svých poddodavatelů