Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku dle předpisů veřejného zadávání, její účinky a důsledky

Článek se věnuje sankci zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku ze strany ÚOHS  a neplatnosti takové smlouvy - zejména účinkům takové neplatnosti (ex tunc či ex nunc).