Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí ÚOHS, které uložilo městu Břeclav pokutu za správní delikt

...„Zisk“ podrobných kalkulací, v nichž vybraný uchazeč uvedl hodnotu 0 Kč. Hodnotící komise vybraného uchazeče dále požádala o písemné vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny....