Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Při nastavení (zejména) technické kvalifikace je třeba zohlednit specifika rozvíjejících se trhů

Rozhodnutí přináší poměrně jasný názor a varování, že v rámci nastavení zadávacích podmínek musí zadavatel přihlížet nejen k charakteru předmětu plnění a k aktuálním možnostem trhu, ale že musí rovněž reflektovat charakter daného trhu, zejména pokud se jedná o rozvíjející se trh. Tento úhel pohledu je aktuální zejména v kontextu dnešního důrazu na inovace, neboť.... Rozhodnutí komentuje kolega Mgr. Jiří Harnach.