Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Soulad technických požadavků na předmět plnění s § 36 odst. 1 ZZVZ

NSS se velmi zajímavě pustil do rozboru otázky, jaká míra diskriminace zadávacích podmínek je (ne)přípustná/(ne)zákonná. Rozhodnutí komentuje kolega Mgr. Jiří Harnach.