Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Řízení výkonnosti odpovědného zadávání: zaměřeno na měření a kontrolu

Tímto článkem autoři chtějí otevřít problematiku měřitelnosti výkonu v oblasti společensky odpovědných nástrojů a definovat standardy využitelné nejen k vyhodnocení konkrétní zakázky, ale i jako referenci pro dodavatele a příležitost porovnat strukturálně podobná plnění.