Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Podstata mimořádně nízké nabídkové ceny, její zjištění a navazující postup

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny může zadavatelům poskytnout prakticky jedinou legální možnost, jak se vyhnout povinnosti uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s dodavatelem, jehož nabídková cena indikuje nemožnost realizace předmětu veřejné zakázky či jeho realizace v nedostatečné kvalitě.