Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Národní fotbalová federace jako veřejný zadavatel

Autor přibližuje závěry rozsudků C-155/19 a C-156/19 SDEU a zamýšlí se, zda lze vnímat Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR)  jakožto tuzemskou obdobu FIGC, z pohledu ZZVZ, resp. konkrétně ustanovení definujících veřejného zadavatele.