Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Problematika restaurátorských licencí v kontextu veřejných zakázek na obnovu památek

Z pohledu kontrolní činnosti Centra se jeví, že existují tři nejčastější způsoby, jakými zadavatelé přistupují k vymezení požadavků na doložení restaurátorských licencí přidělovaných Ministerstvem kultury, ať se jedná o prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, a/nebo technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Každé pojetí stanovení kvalifikačních požadavků má kladné stránky i rizika, přičemž Centrum považuje za vhodné na některá taková úskalí upozornit.