Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Specifi ka právní úpravy soutěží o návrh v oblasti architektury

Tématem tohoto příspěvku jsou některá specifika, ale i skryté mezery či limity v právní úpravě SoN, se kterými se při přípravě i realizaci lze setkat a na které by zadavatelé měli být připraveni.