Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Soukromoprávní povaha vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem

Vztah mezi zadavatelem a dodavatelem „představuje soukromoprávní vztah a rovněž rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení je třeba v zásadě chápat jako soukromoprávní kontraktační proces, byť jde o proces vysoce formalizovaný“ a pro určité otázky je OZ užit subsidiárně.