Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Zpochybnění zadavatelem vymezených technických podmínek veřejné zakázky soudem

NNS zrušil rozhodnutí KS Brno a uložil zadavateli povinnost doplnit dokazování tak, aby z něj bylo zřejmé, zda technické podmínky stanovené zadavatelem v rámci příslušné veřejné zakázky byly či nebyly nastaveny tak, že se zadavatel dopustil vytvoření neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.