Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Střet zájmů odborného poradce zadavatele při zadávání veřejné zakázky

Zadavatelé jsou zvyklí čerpat externí poradenství, ať už z důvodu obtížnosti přípravy konkrétní veřejné zakázky a průběhu jejího zadávání, nebo i nedostatečné personální kapacity, či z jiných důvodů. V těchto souvislostech však mohou vyvstávat četné otázky. Byla činnost poradce skutečně objektivní a pro zadavatele přínosná? Hájil poradce zájmy zadavatele, nebo se zaměřil na to, aby nastavením zadávacích podmínek veřejné zakázky posloužil nejvíce sám sobě? Nejsou poradcem nastavené zadávací podmínky ve zjevné či skryté formě diskriminační? Má zadavatel informace sdělené poradcem prověřovat, či je může pokládat za dané?