Veřejné zakázky
Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Střípky z kontrolní praxe CRR

CRR ve svém příspěvku poukazuje na jeden častý nešvar, se kterým se setkává při své kontrolní činnosti. Zadavatelé často požadují, aby obsahem písemného závazku jiné osoby (poddodavatelé), prokazující pro dodavatele kvalifikaci, byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění závazku s dodavatelem.