Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Sluší se dnes opisovat? A od koho případně opisovat?

V článku představuji Znalostní centrum pro zadavatele, jako místo pro sdílení inspirací ze zadaných veřejných zakázek, které komentují jejich autoři. Dále podávám návod, jak zadavatel může hledat inspiraci na svém relevantním trhu a častěji využívat předběžných tržních konzultací jako nástroje zpětné vazby na třeba nově trendy sociálně odpovědného, environmentálního a inovativního zadávání veřejných zakázek.