Veřejné zakázky
Nejčtenější a nejvíce citovaný odborný časopis o veřejných zakázkách v ČR. Novinky, judikatura, analýzy, sdílení dobré praxe a diskuze.

Detail článku

Soutěž o návrh – když vítězí účastník i zadavatel

Autoři tohoto článku představují vlastní pohled na problematiku primárně architektonických soutěží o návrh s cílem přiblížit atraktivitu soutěže o návrh, která nemusí být z relevantních ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek či ze Soutěžního řádu České komory architektů (ČKA) zcela zřejmá.